Mitjanes de temps d'espera aproximats del servei d'Urgències
Generals 15 - 30 Min.
Pediatria > 180 Min.
Obstetricia i ginecologia 0 - 15 Min.
Traumatologia 45 - 60 Min.
Nefrologia 0 - 15 Min.
Cirurgia 30 - 45 Min.