Mitjanes de temps d'espera aproximats del servei d'Urgències
Generals 90 - 105 Min.
Pediatria 75 - 90 Min.
Obstetricia i ginecologia 60 - 75 Min.
Traumatologia 90 - 105 Min.
Nefrologia 0 - 15 Min.
Cirurgia 120 - 135 Min.