Mitjanes de temps d'espera aproximats del servei d'Urgències
Generals 45 - 60 Min.
Pediatria 0 - 15 Min.
Obstetricia i ginecologia 0 - 15 Min.
Traumatologia 0 - 15 Min.
Nefrologia 0 - 15 Min.
Cirurgia 45 - 60 Min.