Mitjanes de temps d'espera aproximats del servei d'Urgències
Generals 120 - 135 Min.
Pediatria 30 - 45 Min.
Obstetricia i ginecologia 120 - 135 Min.
Traumatologia 30 - 45 Min.
Nefrologia 0 - 15 Min.
Cirurgia 75 - 90 Min.