Mitjanes de temps d'espera aproximats del servei d'Urgències
Generals 60 - 75 Min.
Pediatria 75 - 90 Min.
Obstetricia i ginecologia 135 - 150 Min.
Traumatologia 75 - 90 Min.
Nefrologia 75 - 90 Min.
Cirurgia 30 - 45 Min.