Mitjanes de temps d'espera aproximats del servei d'Urgències
Generals 15 - 30 Min.
Pediatria 75 - 90 Min.
Obstetricia i ginecologia 0 - 15 Min.
Traumatologia 0 - 15 Min.
Nefrologia 0 - 15 Min.
Cirurgia 15 - 30 Min.