Mitjanes de temps d'espera aproximats del servei d'Urgències
Generals 30 - 45 Min.
Pediatria 15 - 30 Min.
Obstetricia i ginecologia 45 - 60 Min.
Traumatologia > 180 Min.
Nefrologia 0 - 15 Min.
Cirurgia 75 - 90 Min.