Mitjanes de temps d'espera aproximats del servei d'Urgències
Generals 75 - 90 Min.
Pediatria 45 - 60 Min.
Obstetricia i ginecologia 60 - 75 Min.
Traumatologia > 180 Min.
Nefrologia 0 - 15 Min.
Cirurgia 45 - 60 Min.