Mitjanes de temps d'espera aproximats del servei d'Urgències
Generals 15 - 30 Min.
Pediatria 150 - 175 Min.
Obstetricia i ginecologia 0 - 15 Min.
Traumatologia 120 - 135 Min.
Nefrologia 0 - 15 Min.
Cirurgia 30 - 45 Min.