Mitjanes de temps d'espera aproximats del servei d'Urgències
Generals 60 - 75 Min.
Pediatria 30 - 45 Min.
Obstetricia i ginecologia 90 - 105 Min.
Traumatologia 45 - 60 Min.
Nefrologia 0 - 15 Min.
Cirurgia 75 - 90 Min.