Mitjanes de temps d'espera aproximats del servei d'Urgències
Generals 0 - 15 Min.
Pediatria 30 - 45 Min.
Obstetricia i ginecologia 0 - 15 Min.
Traumatologia > 180 Min.
Nefrologia 0 - 15 Min.
Cirurgia 30 - 45 Min.