Mitjanes de temps d'espera aproximats del servei d'Urgències
Generals 30 - 45 Min.
Pediatria 15 - 30 Min.
Obstetricia i ginecologia 105 - 120 Min.
Traumatologia 15 - 30 Min.
Nefrologia 0 - 15 Min.
Cirurgia 15 - 30 Min.